Gjenåpning for leie av Grendehuset B25

VI ÅPNER IGJEN FOR UTLEIE AV GRENDEHUS ØST

Regjeringen åpnet for at man igjen skal kunne samles fra 7. mai. Styret i Bertramjordet borettslag har derfor besluttet å igjen åpne for utleie av Grendehuset i Bertramjordet B25. Utleie forutsetter at myndighetenes smittevernregler overholdes.

«Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.» https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-rad-og-retningslinjer-for-arrangementer/id2700784/

Lokalet er så lite at 50 personer neppe kan overholde smittevernreglene med 1 meters avstand. Vi anmoder derfor om å begrense antallet gjester. 

Det vil ikke være mulig å velge å vaske selv i perioden fram til og med 31.08.2020. Prisen for vasketillegg vil bli justert til kr. 950,-, og lagt til i etterkant.

Fram til 31.08.20 vil det ikke være mulig å leie på søndager hvis lokalet har vært i bruk lørdag kveld.

Ta kontakt ved spørsmål.

LEIEPRISER FOR GRENDEHUS ØST 2020

  For beboere i Bertramjordet For leietakere utenom Bertramjordet
Vanlig hverdag 550 1100
Fredag – lørdag 1100 2200
Lørdag – søndag 1100 2200
Søndag- mandag 900 1800
Fredag og lørdag (2 dager) 1800 3600
Fredag, lørdag og søndag (hel weekend – 3 dager) 2500 5000
Renhold (etter avtale) 650 650
Renhold t.o.m. 31.08.20 (NB! Obligatorisk) 950 950

NÅ KAN DU OGSÅ RESERVERE GRENDEHUSET I 2021

Prisene er som følger:

  For beboere i Bertramjordet For leietakere utenom Bertramjordet
Vanlig hverdag 600 1200
Fredag – lørdag 1200 2400
Lørdag – søndag 1200 2400
Søndag- mandag 1000 2000
Fredag og lørdag (2 dager) 2000 4000
Fredag, lørdag og søndag (hel weekend – 3 dager) 2750 5500
Renhold (etter avtale) 800 800

Ta kontakt ved spørsmål